חומשים

התורה היא חמשת הספרים הראשונים של התנ"ך. ספרים אלו נקראים גם חומשי תורה. התורה היא אוסף סיפורים והלכות שנכתבו על ידי משה רבנו.

התורה היא אוסף של חמישה ספרים, שהם:

– בראשית

– יציאת מצרים

– ויקרא

– מספרים

– ספר דברים

חלק זה יעסוק בחמשת חומשי התורה. המדור יכלול מידע על מה הם, מה חומשים מכילים וכיצד הם נכתבו.

מה מכילים חמשת חומשי התורה?

חמשת חומשי התורה הם התורה, הנביאים, הכתובים, המשנה והתלמוד. התורה היא אוסף ספרים המספרים את סיפור בריאתו של אלוהים וכיצד הוציא את עמו מעבדות במצרים. הנביאים כוללים ספרים המתארים כיצד אלוהים הוביל את עמו במהלך ההיסטוריה שלהם.

הכתובים כוללים ספרים המדברים על יחסי ה' עם עמו וכיצד עליהם לחיות את חייהם. המשנה היא אוסף של הלכה יהודית בעל פה, שנכתבה בסביבות שנת 200 לספירה. לבסוף, התלמוד הוא אוסף של דיונים על ההלכה והאתיקה היהודית מסביבות 500 לספירה עד 1500 לספירה.

מי כתב את חמשת חומשי התורה?

חמשת חומשי התורה מיוחסים באופן מסורתי למשה. ארבעת הראשונים נכתבו על ידו, והחמישית היא אוסף של כתביו ושל אחרים. . התורה כלומר "הוראה", היא הטקסט המרכזי והחשוב ביותר ביהדות. יש לו מגוון משמעויות, אך באופן מסורתי מתייחס לספרי משה בתנ"ך, ולאחר מכן לספרות רבנית.

יהודים מתייחסים לזה בפשטות כאל "התורה". בספרות הרבנית, המילה תורה מציינת הן את חמשת ספרי משה (חומשים) והן את התורה שבעל פה, הכוללת פירושים רבניים המפרשים את התורה שבכתב.

אם גם אתם רוצים שיהיה לכם בבית חומשים משלכם, דעו שברכה וסגולה כזו היא מהעוצמתיות שיש אז אל תהססו ללכת ולרכוש חומשים לביתכם! באותו מקום תוכלו למצוא גם את מהדורת מקראות גדולות.