למה צריך ייפוי כח מתמשך?

כולנו מנהלים את חיינו מתוך האמונה כי יש לנו יכולת בחירה. כולנו מתנהלים בשבילי החיים כך שיש לנו זכויות שונות ויש בידנו את היכולת לקבל החלטות. אבל מה קורה אם בנסיבות מסוימות, המצב משתנה? אם מסיבה כזאת או אחרת, מאבד האדם את יכולתו לקבל החלטות בצורה שקולה, ייפוי כח מתמשך נכנס לתמונה. זהו פתרון מהפכני שנועד לשפר את המנגנון שנקרא אפוטרופסות, אשר היה הפתרון היחידי והמקובל בעבר. 

ייפוי כוח למצבים רפואיים, סיעודיים, נפשיים 

צריך ייפוי כח מתמשך מהסיבה הפשוטה שאין בחיים וודאות מוחלטת. אנחנו יכולים לדעת בדיוק מה קרה אתמול או מה קרה לפני שנה, אבל לא נוכל לעולם לדעת בוודאות, מה יקרה מחר, מה יקרה בשנה הבאה או מה יהיה בעוד עשרים שנה. ייפוי הכוח הזה מאפשר לאדם לקבוע כיום, מי יקבל בשמו החלטות או מי ינהל את הנושאים החשובים המשפיעים על חייו, במידה וכושרו הבריאותי, הנפשי או הרגשי ייפגע. כלומר, ייפוי כח מתמשך נועד להיכנס לתוקף אם ורק אם האדם יסבול ממצב רפואי, סיעודי או נפשי שישפיעו על יכולתו לקבל החלטות בעצמו. 

חשוב לציין כי בייפוי יכול האדם לקבוע בעצמו מה הוא יכלול ומה הוא לא יכלול. אפשר לציין לדוגמא עניינים רפואיים ובריאותיים בלבד או עניינים כספיים בלבד או לשלב את הנושאים יחד. ניתן לציין שורה של צעדים מאוד קונקרטיים שיבוצעו במצבי חיים מוגדרים או להשאיר מקום נרחב לשיקול דעתו של המיופה. ניתן לציין מי יהיה מיופה הכוח, מי יטפל או יקבל החלטות טיפוליות ואף לציין מתי מיופה הכוח יהיה מנוע מלקבל החלטות והוא יוחלף במישהו אחר. חשוב לציין כי מדובר בתפקיד וולונטרי. כלומר, כמיופה כוח קובעים רק מי שמוכן לכך (על פי רוב – אחד הילדים או בן משפחה אחר). 

קראו עוד באתר: https://www.lawlife.co.il/